Mødebooking skaber resultater

Den centrale ide ved mødebooking er, at man ved opsøgende opkald kan opnå enten nye kunde eller mersalg til eksisterende kunder. Sælgeren, eller mødebookeren, ringer for eksempel til en eksisterende kunde og forsøger at finde kundens behov og derefter sætte et uddybende møde op. Hvis målet med mødet er mersalg er det utrolig vigtigt at mødebookeren indledningsvist finder frem til kundens mulige behov. Dette er vigtigt da møderne i sig selv er tidskrævende og dyre at holde. Derfor er det vigtigt at meningen med mødet er afklaret. Mødebooking er på den måde det første skridt i en længere salgsprocess.

Business to business markedet

Mødebooking bliver brugt mest mellem firmaer, i det såkaldte business to business marked (B2B). Der er en stor forskel på at sidde som sælger i dette tilfælde end hvis man solgte til private kunde (end users). Samtalen vil ofte være mere professionel, men til gengæld er der også større krav til sælgerens viden og evner når der tales med medarbejdere i firmaerne.  Det er vigtigt ved mødebooking er at nå nye kunder og eksisterendes kunders behov som de ikke ved at ens firma kan tilbyde. Det kan være ekstra services til eksisterende aftaler eller det kan være nye produkter som kan komplimentere de eksisterende. Siden det er firmaer der snakkes med skal sælgeren være opmærksom på at det aftalerne er til forhandling og at rammerne for disse skal stilles op under telefonsamtalen.

Forskellige kundebaser

Afhængig af kundebasens størrelse sætter det forskellige krav til sælgeren. Er der tale om en lille liste med potentielle kunder vil det ofte være tilfældet at man ringer til højt rangerende personer i firmaet. Når man taler med en direktør eller en indkøbsleder skal man være klar over at man vil blive test og at disse mennesker er vant til at håndtere sælgere. Har man store kundebaser, hvor man ringer til lavere rangerende kunder, er der mere fokus på overtalelse og salgsevner. Det er stadig vigtigt at man formidler det korrekte produkt, da det er bedre at få et afslag i telefonen end ved selve mødet.

Motivationen

Sælgerne som står for mødebooking og som skal ringe rundt til disse kunder (firmaer), skal kunne motiveres af resultater og være i stand til at holde motivationen oppe selvom der har været mange afslag. Det er vigtigt at man starter hver en samtale med fuld fokus og tro på at et møde vil komme i stand. Der er forskellige måde at motivere på, en af disse kan være provisionsbaseret løn. Så man muligvis har en todelt løn, hvor det faste honorar bliver suppleret med provisionen.